Internetové hry jako lék

5.5.2023

Na počítačové hry se málokdo dívá jako na něco, co přináší pozitivní přínos. Většina dospělých má hrůzu z toho, aby se jeho dítě nestalo na internetu závislé, natož aby trávilo veškerý svůj volný čas hraním her. Přesto však jsou oblasti, ve kterých byl zaznamenán jejich velký přínos právě v tom, že nemusí lidský mozek pouze zatěžovat, ale naopak pomáhat mu se vyléčit. Tento vedlejší zdravotní efekt mnohého z nás velmi překvapí, protože všeobecně považujeme hraní her za něco, co náš život spíše ničí a zdraví podlamuje.

 poražení internetu

Pomoc pro děti

Určité počítačové hry jsou vyvíjeny za účelem posílení a vývoje psychického stavu. Není jich ještě příliš, ale jejich vliv na chování člověka v tom pozitivním smyslu se stále více u některých zdravotních poruch ukazuje.

Především je to u dětí s autismem, což je neurovývojová porucha, kdy je narušeno sociální vnímání a chování. Děti s touto nemocí, sedící u internetu a zabývající se hraním speciálních her, se učí osvojovat si přístup k lidem, rozpoznávat emoce a porozumět jednotlivým výrazům postaviček. Je to pro ně jako pro každé dítě zábava, ale také zároveň lék, který jim pomáhá ventilovat jejich nepohodu a agresivitu přiměřeným způsobem.
hraní online

Hraním jednoduchých interaktivních her se překvapivě zlepšuje stav dětí, žijících ve svém vlastním světě. Byl vytvořen software s názvem Newron, složený pouze z těchto tvořivých her, jenž pomáhá takto postiženým dětem, kterých u nás stále více přibývá.

Další pomoc se týká dětí s poruchou zraku, především tzv. tupozrakostí. Na internetu vymalovávají a dokreslují různé obrázky takovým způsobem, aby co nejvíce musely nemocné oko procvičovat.

 chlapec a počítač

Pomoc pro staré lidi

Hraním počítačových her se dá také bojovat proti Alzheimerově chorobě i léčit počínající demence. Hry trénují především paměť, orientaci, vnímání a orientaci, což se dá skvěle využít právě v těchto oblastech.