Program Zelená úsporám se úspěšně rozvíjí od roku 2009

5.5.2023


Poskytované finance od státu mohou lidé využít na zateplování objektů, pořizování nových oken, solárních kolektorů, pasivních domů, kotlů na spalování biomasy, zprovoznění tepelného čerpadla a dalších ekologicky významných zdrojů úspory investic při vytápění.
velká chalupa
Za dobu pouhého jednoho roku od vzniku tohoto programu bylo podáno a vyhodnoceno téměř 40 tisíc žádostí o dotace, čtvrtina jich byla vyřízena a vyplaceno na dotacích bylo téměř půl druhé miliardy korun.
Program se však nezastavil. Pokračuje dál i dnes, i když s novým názvem „Nová zelená úsporám“.  Financování dotací probíhá z fondu životního prostředí České republiky. Funguje to tak, že nevyčerpané finance, které Ministerstvo životního prostředí uvolnilo, se převádí vždy do dalšího kalendářního roku.
architektura 3D

Dotace na ekologičtější řešení bydlení – na to lidé slyší téměř deset let

V současné době běží program až do roku 2021, kdy bude koncem roku ukončena registrace žádostí, a zdá se, že akce bude pokračovat i v dalších letech. Poslední verze Nové zelené úsporám z roku 2015 se zaměřila především na fotovoltaické články, přesněji řečeno, na výstavbu solárních elektráren v projektech na klíč. Dotační politika se rovněž soustředí na pokračování podpory výměny starých kotlů a oken za nová, ekologičtější, stejně tak podporuje pořízení tepelného čerpadla. Dá se tedy říci, že se celá akce vyplácí jak státu, tak i lidem, neboť lépe využívají energetických zdrojů, snižují náklady na vytápění a na výrobu elektrické energie v jaderných a tepelných elektrárnách.
Tím se také údajně snižuje množství emisí oxidu uhličitého. Ne každý však souhlasí s tezemi, které dávají za vinu narušení životního prostředí právě zvýšením emisí tohoto plynu. Je tu celá řada jiných faktorů, o kterých se příliš nemluví, nebo se o nich nemluví vůbec. Otázkou také je, jak se dotační politika promítne do finanční podpory samotných výrobců fotovoltaiky, tepelných čerpadel, pasivních technologií atd.