Superhrubé mzdě je již odzvoněno …

19.3.2021

Celých dvanáct let provázela zaměstnavatele a zaměstnance superhrubá mzda. Zaměstnavatelé moc dobře věděli, co to znamená, ale zaměstnanci celkem ani netušili, k čemu tato veličina slouží. Bohužel je stále dost lidí, kteří se nezajímají o výši své mzdy natolik, aby si ji uměli vypočítat. Proč bohužel? Protože i mistr tesař se někdy utne. Ani mzdová účetní není anděl,

andělská křídla

který poletuje v oblacích, je to „jen“ člověk a i ten se může splést.

Proto bývalo bylo dobré vědět, k čemu vůbec slouží údaj superhrubá mzda na výplatní pásce. Zpravidla zaměstnanci jen věděli, že je to vůbec nejvyšší částka, kterou mohli na výplatnici najít. A mnozí se dokonce chlubili „kolik mají!“, rozuměj – kolik vydělávají.

Ale superhrubá mzda vlastně jakoby neexistovala. Nenašli byste ji v žádném zákonném opatření, vyhlášce, ba ani v Zákoně o dani z příjmu, kde bychom předpokládali, že určitě bude. Nikoliv. Jednalo se totiž o položku, která byla uměle vytvořena, a to kvůli výpočtu výše zálohy na daň.

Je to až k neuvěření. I když neexistovala, provázela nás po celých dvanáct let! Šlo totiž o to, že daň, kterou je zaměstnavatel povinen z vaší mzdy srazit a odvést na příslušný účet finančního úřadu, vycházela právě z této veličiny.

Hrubá mzda zaměstnance byla fiktivně povýšena o povinné pojistné zaměstnavatele – zhruba o třicet čtyři procent – a teprve z této částky, základu daně – byla vypočítána záloha na daň.

Ale přišel rok 2021 a zrušení superhrubé mzdy https://www.kalkulackacistemzdy.cz/superhruba-mzda je odzvoněno.

kostelní zvo

A stav se vrátil s menšími změnami do období před rokem 2008. Co je pro zaměstnance nejdůležitější, je to, že výpočet zálohy na daň se opět začal provádět už jen z jejich pouhé hrubé mzdy a odvádí státu daň z toho, co si skutečně „vydělají“.

Základ daně už se jim nepovyšuje a tím pádem jejich peněženky už nebudou tak hubené, protože si mnohý zaměstnanec tímto krokem vlády a dalšími změnami, přilepší v rodinném rozpočtu o několik stovek, ba i o pár tisícovek.